Моніторинг якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

Звіт за результатами моніторингу досягнень дітей (вересень)

Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг якості освіти проводиться у порядку, передбаченому  Законом України “Про освіту” та  Порядком проведення моніторингу  якості освіти затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2020 року №54  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-20#Text