Завідувач інформує

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

НА 2019-2020 н.р.:

 1. Продовжити  роботу з формування здоров`я збережувальної компетентності дитини дошкільного віку через використання сучасних технологій.
 2. Продовжити роботу з формування у дітей моделей поведінки орієнтованих на сталий стиль життя через реалізацію програми курсу для освіти для сталого розвитку.
 3. Розпочати роботу з формування у дітей логіко-математичного мислення засобами інноваційних технологій.
 4. Розпочати роботу з питання використання сучасних підходів у взаємодії з родинами вихованців.

Нормативно-правові документи

Закони

Постанови

 • Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року документ: посилання
 • “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”. Постанова КМУ № 910 від 08.10.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/31570/
 • “Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. Постанова КМУ №10 від 11.01.2012 року: http://osvita.ua/legislation/other/26672/
 • “Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ №1204 від 16.11.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25574/
 • “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”. Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/8834/
 • “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності ” (зі змінами). Постанова КМУ № 796 від 27.08.2010 року: http://osvita.ua/legislation/other/8906/
 • “Про затвердження Положення про освітній округ”. Постанова № 777 від 27.08.2010 року: http://osvita.ua/legislation/other/8841/
 • “Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів”. Постанова КМУ № 1122 від 05.10.2009 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5379/
 • “Про затвердження Положення про центр розвитку дитини”. Постанова КМУ № 1124 від 05.10.2009 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5375/
 • “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ (зі змінами внесенеми згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.): http://www.zatyshok.te.ua/dovidkova_informaciya/poloshennja_dnz.print
 • “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (зі змінами). Постанова КМУ №1243 від 26.08.2002 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/15752/
 • “Про державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття») (із змінами). Постанова КМУ № 896 від 03.11.1993 року: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

Накази

 • “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року”. Наказ МОНмолодьспорт № 582 від 15.05.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29754/
 • “Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОНмолодьспорт №1365 від 25.11.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25935
 • “Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу”. Наказ МОНмолодьспорт №398 від 26.04.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/17695/
 • “Про затвердження Типового положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти”. Наказ МОН №372 від 16.04.2018 року: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-metodichnij-kabinet-zakladu-doshkilnoyi-osviti
 • “Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОН №1055 від 04.11.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/8830/
 • “Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах”. Наказ МОН № 985 від 28.10.2008 року: http://old.iitzo.gov.ua/doshkilna_osvita.html
 • “Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фзичного та (або) розумового розвитку”. Наказ МОН № 1041 від 27.11.2007 року: http://uazakon.com/documents/date_bv/pg_gxcqxq.htm
 • “Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”. Наказ МОН, МОЗ № 240/165 від 27.03.2006 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2742/
 • “Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”. Наказ МОН № 431 від 25.07.2005 року: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0875-05
 • “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю”. Наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 року: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=253764
 • “Примірний статут дошкільного навчального закладу”. Наказ МОН № 257 від 24.04.2003 року: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.276.0 
 • “Примірний перелік ігрового та  навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. Наказ МОН № 1633 від 19.12.2017 року: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/perelik-igrovogo-ta-navchalno-didaktichnogo-obladnannya
 • “Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”. Наказ МОН № 522 від 07.11.2000 року: http://osvita.ua/school/theory/1728/
  “Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України”. Наказ МО № 455 від 20.12.1993 року: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94
 • “Концепція національного – патріотичного виховання дітей та молоді”. До Наказу МОН № 641 від 16.06.2015 року
 • Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навантаження у ДНЗ» від 28.05.15 3 1501-18/636

Листи, інструкції