Завідувач інформує

 

Педагогічний колектив на 2023-2024 навчальний рік визначає науково-методичну проблему:

“Розвиток критичного мислення старших дошкільників та медіаграмотності дітей дошкільного віку”.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

на 2023-2024 н.р.:

продовжити роботу з медіаграмотності та критичного мислення  дошкільників через використання дидактичних ігор та вправ;

  – продовжити роботу з національно-патріотичного шляхом дотримання українських традицій, проведення народних свят;

  – формувати сенсорно-пізнавальну та логіко-математичну компетентність дітей через ігрову взаємодію;

 – збереження фізичного та психічного здоров’я учасників освітнього процесу шляхом використання здоров’язбережувальних технологій.

 

Педагогічний колектив на 2022-2023 навчальний рік визначає науково-методичні проблеми:

“Всебічний розвиток особистості дитини шляхом наскрізного впровадження підходу “навчання через гру” в освітній простір ЗДО”

“Формування медіаграмотності старших дошкільників засобом впровадження парціальних програм”

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

НА 2022-2023 н.р.:

  1. Продовжити роботу з формування у дітей економічно, соціально, природничо доцільної поведінки та здоров`язбережувальної компетенції через реалізацію парціальної програми “Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку”;
  2. Продовжити роботу з розвитку ігрової компетентності шляхом наскрізного впровадження підходу “навчання через гру” в освітній простір;
  3. Розпочати роботу з формування компетентностей особистості дитини середнього дошкільного віку у процесі впровадження програми “Впевнений старт”;
  4. Розпочати роботу з підвищення рівня медіаграмотності, розвитку критичного мислення суб`єктів освітнього процесу ЗДО.

Нормативно-правові документи

Закони, постанови, накази, листи, інструкції