Інформація про доступність закладу для осіб з обмеженими фізичними можливостями

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

♦ Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 ратифіковано Постановою ВР № 789-ХІІ від 27.02.91
♦ Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 ратифіковано Законом України №1767- VІ від 16.12.2009
♦ Закон України від 23.05.2017 “Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”
♦ Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”
♦ Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 “Положення про інклюзивно-ресурсний центр”
♦ Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №72 “Про внесення змін у додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»”
♦ Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2018 № 981 “Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків”
♦ Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”
♦ Лист МОН України №1/9-235 від 10.04.2019 “Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти”
♦ Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530″Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”
♦ Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р. (Додаток до листа МОН від 05.08.2019 №1/9 – 498)
♦ Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти ( Додаток до листа МОН від 26.065.2019 №1/9-409)
♦ Методичні рекомендації “Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти” (Додаток до листа Департаменту освіти і науки 21.08.2019 №08-13/3899)
♦ Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2019 №423 “Про затвердження Типового перелку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти”