Вчимося говорити правильно

Багато дітей  в силу свого віку ще не знають, наскільки важливо для них навчитися правильно говорити, але батьки повинні розуміти, що навіть найменше порушення звуковимови може  негативно вплинути на подальший розвиток дитини. Порушення мовлення певною мірою негативно впливає на весь психічний розвиток дитини, відбивається на її діяльності, поведінці. Порушення мовлення, обмеженість мовленнєвого спілкування можуть впливати на формування особистості дитини, спричинити специфічні особливості емоційно – вольової сфери, сприяти розвитку негативних якостей характеру (сором’язливість, невпевненість, замкнутість, почуття неповноцінності). Все це негативно впливає на опанування грамоти, успішність загалом.

Одним з головних завдань роботи вчителів-логопедів є допомога дітям, що мають недоліки мовлення.

В нашому садочку діти отримують допомогу:

  • діагностика мовленнєвих порушень;
  • розвиток рухливості артикуляційного апарату;
  • формування правильного мовленнєвого дихання;
  • формування фонетико-фонематичних процесів;
  • вдосконалення лексико-граматичної сторони мовлення;
  • збагачення словникового запасу та розвиток зв’язного мовлення;
  • розвиток просодичної сторони мовлення (темп, ритм, тембр, сила голосу);
  • розвиток дрібної моторики та психічних процесів;
  • подолання порушень усного мовлення та попередження помилок на письмі;
  • підготовка до навчання грамоти.

Наші вчителі-логопеди тісно співпрацюють з батьками, оскільки родина й дитячий садок – два виховних інститути, кожен з яких на своєму рівні сприяє мовленнєвому розвитку дитини, проте лише поєднуючись вони створюють оптимальні умови для виправлення мовних порушень дитини.

Все, що живе на світі,
Уміє розмовляти.
Уміють говорити
Зайці і зайченята,
По-своєму говорять
І риби серед моря,
І у садочку пташка,
І у траві комашка…
Говорять навіть квіти
З блискучими зірками…
А як говорять діти?-
Так, як навчає МАМА!