Педагогічна рада

31 серпня 2016 року відбулася педагогічна рада «Завдання діяльності педагогічного колективу на 2016-2017 навчальний рік». Пріоритетними завданнями визначені:

         1.Формування у дошкільників здоров’язбережувальної  компетентності шляхом використання малих форм активного відпочинку.

  1. Продовжити роботу з патріотичного виховання дітей через проведення активних форм роботи з батьками засобами музичного виховання.
  2. Розпочати роботу з мовленнєвого розвитку дітей засобами використання комунікативно-діяльнісної технології навчання рідної мови та розвитку мовлення