Мережа груп

МЕРЕЖА на 01.09.23

Набір і випуск дітей у ЗДО на 01.09.2022 рік

 

 

 

 

Набір і випуск дітей у ЗДО на 01.09.2021 рік


Набір і випуск дітей у ЗДО на 01.09.2020 рік

Набір і випуск дітей у ЗДО на 01.09.2019 рік

Кількість дітей 

випуска-ється

Кількість дітей 

набира-ється 

 

Із них з черги

Залиши-лось в електрон-ній черзі Із них планується
У групи раннього віку  У групи молодшого  віку  У групи середнього віку  У групи старшого віку
108 102 89 70 4 85 44 0 3 109 11 0 4+1 130 10 0 3+1 116 5 0

Набір і випуск дітей у ЗДО на 01.09.2018 рік

Кіль-кість дітей Кіл-сть  

дітей 

наби-рається 

Із них з електрон-

ної черги

Залиши-лось в електрон-ній черзі Із нихпланується
У групи раннього віку У групи молодшо-го  віку У групи середнього віку У групи старшого віку
440 121 89 68 4 92 35 0 4 119 27 0 4 111 6 0 4 118 0 0