КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

СПІВПРАЦЯ 

МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ТА ВИХОВАТЕЛЯ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ СВЯТ, РОЗВАГ, ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЙСТВ.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

Музичний керівник в дитячому садочку.

Всім відомо, що загальний та музично-естетичний розвиток дошкільників у дитячому садочку здійснюють музичний керівник, що має фахову освіту (музичну школу, музичне відділення училища або інституту) , добре володіє теорією і методикою педагогічного процесу, і вихователь. Робота педагогів (музиканта і вихователя) складна, різноманітна й повинна проводитися в тісному контакті.

Для початку мені б хотілося познайомити вихователів з функціями й обов’язками музичного керівника. За загальну постановку музичного виховання в дитячому садочку відповідає музичний керівник. Він виконує наступне:

проводить заняття в кожній віковій групі 2 рази на тиждень відповідно графіку роботи, що вимагає великої попередньої підготовки(відбирає і розучує музичний матеріал, який потрібно грамотно й виразно виконати дітям);

розробляє й планує засвоєння програмних навичок;

вчасно готує наочний матеріал, посібники;

прослуховує записи;

намічає й проводить (якщо це необхідно) індивідуальні заняття підгрупами або з окремими дітьми;

відповідає  за проведення свят та розваг.

За допомогою консультацій і групових занять керує роботою вихователів в області музичного розвитку дітей.

На консультаціях музичний керівник :

знайомить вихователів з планом роботи;

розучує дитячі твори, звертаючи увагу на вміння і навички, якими повинна володіти дитина;

обговорює проведене заняття (враховує успіхи, труднощі дітей, яким потрібна допомога);

На групових заняттях музичний керівник систематично навчає вихователів, удосконалюючи їхні навички в області співу й руху (при цьому враховує здібності кожного: один має прекрасний голос, інший добре танцює, третій красиво виконує вправи , четвертий виразно декламує і може стати активним ведучим свята).

Проводить роботу з батьками, втягуючи їх у загальний процес музичного виховання дитини. В індивідуальній бесіді, на консультації, зборах музичний керівник дає поради щодо музичного розвитку дитини.

Вихователь.

Самому музичному керівникові складно організувати дитячу музичну діяльність. Вихователь – перший помічник музичного керівника. Участь вихователя в музичному розвитку дітей визначається рівнем його музичної культури, музичних здібностей. Якщо вихователь має слух, гарний голос, вправно рухається, може грати на дитячих музичних інструментах або просто знає методику музичного виховання дітей, він здатний в багато чому допомогти музичному керівникові . Тому підготовка до музичного свята чи розваги починається з роботи (консультації) з вихователем щодо складності сценарію, музичних номерів, ідеї, змісту сценарію. Вихователь ознайомлюється зі сценарієм за місяць до свята і допомагає музичному керівникові у підборі дітей (адже у святкових ранках чи розвагах повинні брати участь усі діти без винятку), враховуючи індивідуальні особливості  і музичні здібності кожноі дитини

По-друге, брати активну участь у процесі навчання на музичних заняттях , бо власне на музичних заняттях іде підготовка до свята, а саме:

    у молодших групах – співати разом з дітьми, не заглушуючи їхнього   співу;

    у середніх та старших групах діяти в міру необхідності, показуючи рух або даючи окремі вказівки щодо танців, вправ, ігор, пісень;

    бере активну участь у  відборі музичного матеріалу та направляє самостійну музичну діяльність дітей, включаючи її в ігри, прогулянки, трудовий процес тощо.

По-третє,ознайомлюється з тематикою свят, розваг та театральних дійств, що будуть проводитися протягом навчального року та дає свої поради чи вводить певні корективи.

Співпраця з вихователем –ведучим.

Роль ведучого є чи не найвідповідальнішою в проведенні свят і розваг. Його емоційність, щирість, жвавість, тактовність, уміння спілкуватися з дітьми, виразне читання віршованих текстів та казок у великій мірі визначають загальний настрій і темп ведення свят.  

Ведучий має не лише добре знати сценарій, а й уміти швидко реагувати на несподівані зміни. 

Оскільки музичною основою розваги чі свята  є улюблені дитячі пісні, танки, музичні п’єси, ігри, то ведучий має добре знати умови й правила гри, вміти доступно пояснити їх дітям, слідкувати за їх дотриманням та намагатись охопити грою якомога більше дітей, уникаючи повторення одних і тих самих. Особливу увагу потрібно приділити малоактивним дітям, залучаючи їх до гри. Тому роль ведучого ігрового дійства також заслуговує на увагу.

Розваги.

  Якщо говорити про розваги, то їх можна проводити у більш різноманітних формах, ніж свята.

  1.Музичні концерти: концерт присвячений творчості якогось композитора, концерт присвячений народній пісні, концерт однієї групи дітей для іншої, концерт учнів музичної школи.

  2.Літературні концерти: концерт присвячений творчості письменників або поетів, концерт присвячений фольклору.

  3. Музично-літературні концерти( наприклад “Пори року”).

  4. Вечори гумору

  5.Вечори дружби

  6. Дні народження дітей

  7. Ляльковий театр

  8. Інсценівки казок

  9. Спортивні вечори відпочинку

  10. Вечори загадок 

  11. Слухання казок у аудіозапису

  12. Музичні конкурси.

 Свято.

Побудова і методика проведення і розваг визначається особливостями кожного з них і віком дітей, для яких вони проводяться.

     Цікаве свято викликає багато позитивних емоцій у дітей та допоможе закріпити та розширити їх знання, вміння та навички у різних видах музичної діяльності, допоможе розвинути творчі здібності та можливо, змінити в позитивний бік свою самооцінку. Що ж важливо пам’ятати при підготовці свята:

  1. Сценарій складається не тільки з урахуванням тематики свята, але й  вікових особливостей дітей, а також пори року. 

 2. Сценарій обговорюється разом музичним керівником, вихователями.

 3. Дуже важливо знайти таку форму, проведення свята, яка б викликала б цікавість у дітей, не перенапружуючи їх підготовкою.

 4. Багато радощів дітям приносять виступи співробітників. 

Доцільно, якомога більше залучати їх особливо на початку року, коли йде процес адаптації.  

 5.Треба пам’ятати про почуття міри і не перевантажувати сценарій піснями, таночками чи віршами.

  6.Після свята доцільно було б проаналізувати його разом з колегами, щоб з’ясувати, що воно дало дітям, які задачі були успішно вирішені та на що слід звернути увагу в подальшій роботі.

  7.Інколи корисно провести повтор свята у формі розваг, частково використовуючи матеріал, який діти добре знають.

           Педагогам необхідно виявляти великий такт і повагу до дітей, пам’ятаючи, що малюки дуже вразливі. Неприпустимо, щоб одні й ті ж діти, навіть коли вони надзвичайно здібні, виступали по багато разів, затінюючи своїх одногрупників. Часто виступи однієї дитини втомлюють її, нервують, викликають зарозумілість. Натомість залучення до участі в святах соромливих та менш здібних дітей дає поштовх їх музичному і всебічному розвитку.

             Важливо, щоб підготовка до свята, проведення його і закріплення святкових  вражень становили єдиний педагогічний процесс. Необхідно, щоб свої враження від свята діти мали можливість відтворити в образотворчому мистецтві, самостійній художній діяльності, іграх.

                Зважаючи на зміст державних стандартів дошкільної освіти в Україні, особливо важливими орієнтирами для педагогів є показники розвитку дітей у старшому дошкільному віці, які акцентують на основних результатах освітньо – виховної роботи протягом дошкільного дитинства. Зокрема, про мистецьку активність як важливу складову особистісної культури старшого дошкільняти можна говорити за умов, якщо дитина:

виявляє активність у музично – естетичній атмосфері розваги і свята;

вміє співпрацювати із дітьми й дорослими у процесі музичної діяльності;

співвідносить індивідуальне музичне виконавство з виконавством інших;

радіє з власних та спільних музичних успіхів;

дістає задоволення від спілкування з музикою, від спільного переживання з    іншими дітьми та дорослими культурно – мистецьких подій.

         Бажано, щоб спільне переживання святкової події було радісним і пізнавальним для дошкільнят, давало змогу кожному відчути власний успіх і вміння, морально підносило у прагненні потішити всіх своїм виступом, подарувати красу одне одному, виховувало почуття відповідальності за добру спільну справу, збагачувало й урізноманітнювало художньо – естетичні враження та почуття.

         Планування різних форм організації музичної діяльності дошкільнят взаємозбагачуватиме і взаємодоповнюватиме  одна одну і створюватиме, таким чином, більш сприятливі умови для музично – естетичного розвитку дітей.

Спільна робота музичного керівника й вихователя приводить до бажаних результатів у рішенні завдань загального музичного виховання дошкільника.