Енергозбереження

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач
Сумського ДНЗ № 14«Золотий півник»
___________Н.І.Якименко

План
заходів з енергозбереження
в Сумському ДНЗ № 14 «Золотий півник» на 2018 рік