Робота з кадрами


           Завдання діяльності педагогічного колективу на 2022/2023 навчальний рік       

продовжити роботу з медіаграмотності та критичного мислення старших дошкільників засобами медіа;

  – продовжувати розширювати і оновлювати форми та засоби фізкультурно-оздоровчої роботи;

  – національно-патріотичне виховання дітей через використання ефективних методів і форм роботи з учасниками освітнього процесу;

  – розвиток мовлення дітей через взаємодію з книгою, мультфільмом, картинами;

 – розробити стратегію закладу дошкільної освіти, яку представити у Програмі розвитку закладу дошкільної освіти на 2023 -2026 навчальні роки.

Робота творчої групи

Проблема :  «Розвиток медіаграмотності, критичного мислення старших дошкільників засобами медіа»

Консиліуми

Психолого-педагогічний супровід дітей спеціальної груп з порушенням мовлення

Засідання № 1 (21.11.2022)

Засідання № 2 (15.02.2023)

Засідання № 3 (16.05.2023)

Адаптація  дітей раннього віку до  умов дошкільного навчального закладу

Засідання № 1 (27.10.2022)

Засідання № 2 (08.12.2022)

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

Засідання № 1 (02.03.2023)

Засідання № 2    (18.05.2023)

Консультації

1.Комунікативно-освітній простір закладу дошкільної освіти в умовах війни (21.09.2022).

2. Використання масмедіа як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників (12.10.2022).

3. Профілактика стресових станів у дорослих (09.11.2022).

4.  Як оцінити безпеку дитячих книг і мультфільмів (21.12.2022).

5.  Завдання з патріотичного виховання у ЗДО. Вимоги до національних куточків (18.01.2023).

6. Алгоритм підготовки відеозаняття для дошкільників (01.02.2023).

7. Формуємо в дітей звичку до трудових зусиль за допомогою чергувань (15.03.2023).

8.  Збереження психічного здоров’я педагога (05.04.2023).

9. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи влітку  (10.05.2023).

Педагогічні ради

                                     Завдання діяльності педагогічного колективу на  2022/2023 навчальний рік

 1. Аналіз діяльності педагогічного колективу за літній період 2022 року.
 2. Про організацію освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році (Інструктивно-методичні рекомендації  «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році») .
 3. Про програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
 4. Обговорення завдань і змісту плану роботи на 2022/2023 навчальний рік.
 5. Про затвердження та схвалення:

– освітньої програми ЗДО на навчальний рік;

– плану роботи на 2022/2023 навчальний рік;

–  видів і форм планування;

–  складу творчої групи, науково-методичної проблеми;

–  кількості і спрямованості гуртків;

–  організації та проведення моніторингу   досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти;

– орієнтовного розподілу занять  та розпорядку дня.

 1. Ухвалення проєкту рішення      

          Формування медіаграмотності та критичного мислення старших дошкільників засобами медіа

 1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.
 2. Про стан роботи з формування медіаграмотності та критичного мислення старших дошкільників засобами медіа (за результатами тематичного вивчення).
 3. Ярмарок медіа продуктів педагогів.
 4. Робота у групах «Створюємо рекламу групи».
 5. Ухвалення проєкту рішення

 

   Формування мовленнєвої компетентності дітей 

 1.  Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.
 2. Про стан організації освітньої роботи з розвитку мовлення дітей через взаємодію з книгою, мультфільмом, картинами (за результатами тематичного вивчення). 
 3. Бліцлінгвотренінг «Нормативність і культура української мови» 
 4. Про стан розроблення Програми розвитку закладу. 
 5. Творчі звіти педагогів, що атестуються
 6. Ухвалення проєкту рішення

 

 Підведення підсумків роботи педагогічного колективу за 2022/2023 навчальний рік. Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, шляхи її поліпшення.

 

 1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.
 2. Підсумки роботи педагогічного колективу закладу дошкільної освіти за 2022/2023 навчальний рік:

2.1. Аналіз виконання Освітньої програми;

2.2. Успіхи та досягнення педагогічного колективу за 2022/2023  навчальний рік. Результативність  роботи методичної служби закладу дошкільної освіти;

2.3. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей старшого дошкільного віку;

2.4. Гурткова робота та її результативність (звіти  вузьких спеціалістів та керівників гуртків).

 1. Завдання педагогічного колективу на 2023/2024 навчальний рік.
 2. 4. Організація роботи закладу дошкільної освіти протягом літнього періоду 2023 року.
 3. Обговорення проєкту Освітньої програми на 2023/2024 навчальний рік.
 4. Про стан роботи над Програмою розвитку закладу. Ознайомлення з проектом.

7. Ухвалення проєкту рішення

  Завдання діяльності педагогічного колективу на 2021/2022 навчальний рік

 • оптимізувати роботу з фізичного виховання впроваджуючи профілактичні оздоровчі вправи та прийоми валеологічної освіти малюків;
 • сприяти розвитку пізнавальних здібностей дітей шляхом наскрізного впровадження підходу «навчання через гру» в освітній простір;
 • розвивати медіаграмотність та критичне мислення старших дошкільників засобами медіа;
 • продовжити роботу з формування базових компетентностей дошкільників у процесі впровадження програми «Впевнений старт».

Робота творчої групи

Проблеми: «Розвиток пізнавальних здібностей дітей  шляхом наскрізного впровадження підходу «навчання через гру» в освітній простір ЗДО», «Розвиток медіаграмотності, критичного мислення старших дошкільників засобами медіа»

Консиліуми

Психолого-педагогічний супровід дітей спеціальної груп з порушенням мовлення

Засідання № 1 (15.11.2021-30.11.2021)

Засідання № 2 (14.02.2022- 28.02.2022)

Засідання № 3 (16.05.2022- – 24.05.2022)

Адаптація  дітей раннього віку до  умов дошкільного навчального закладу

Засідання № 1 (18.10.2021 – 29.10.2021)

Засідання № 2 (20.12.2021 – 30.12.2021)

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

Засідання № 1 (01.03.2022 – 04.03.2022)

Засідання № 2    (16.05.2022 – 24.05.2022)

 

Консультації

1. Освітній теренкур – ходьба зі смислом (22.09.2021).

2. Навчально-методичне забезпечення медіаосвіти дошкільників (13.10.2021).

3 Виховуємо приязні взаємини в дитячому колективі (10.11.2021).

4.  Навчально-методичне забезпечення Освітньої програми «Впевнений старт» (01.12.2021).

5. Грамота у дитячому садку (за програмою «Впевнений старт») (05.01.2022).

6. Лего конструктор в освітньому процесі: граємо і навчаємось (09.02.2022).

7.  Фотовільмебух та інші види книжок-картинок (09.03.2022).

8. Любов до дітей – основа педагогічної майстерності (13.04.2022).

9. Нейроігри в пісочниці: задоволення з користю (11.05.2022).

Педагогічні ради

       Завдання діяльності педагогічного колективу на  2021/2022 навчальний рік

 1. Аналіз діяльності педагогічного колективу за літній період 2021 року.
 2. Про організацію освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році (Інструктивно-методичні рекомендації  «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» .
 3. Про програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
 4. Обговорення завдань і змісту плану роботи на 2021/2022 навчальний рік.
 5. Про затвердження та схвалення:

           – освітньої програми ЗДО на навчальний рік;

           – плану роботи на 2021/2022 навчальний рік;

           –  видів і форм планування;

           –  складу творчої групи, проблем над якими працюватимуть;

           –  кількості і спрямованості гуртків;

           –  організації та проведення моніторингу   досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти;

          – орієнтовного розподілу занять  та розпорядку дня.

       6. Ухвалення проєкту рішення.

Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників

 1.  Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.
 2. Про стан роботи з формування у дітей дошкільного віку здоров’язбережувальної компетентності (за результатами тематичного вивчення).
 3. Інтелектуальна гра «Створення мапи здоров’язбережувальних технологій».
 4. Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім’ї з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників (повідомлення).
 5. Ухвалення проєкту рішення.

 Формування базових компетентностей дошкільників у процесі  впровадження програми «Впевнений старт»

 1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.
 2. Про стан організації освітньої роботи за програмою «Впевнений старт» (за результатами тематичного вивчення)                      
 3. Інтерактивна вправа 
 4. Калейдоскоп майстерності (з досвіду роботи)
 5. Творчі звіти педагогів, що атестуються.
 6. Ухвалення проєкту рішення.

Підведення підсумків  роботи  педагогічного колективу  за 2021/2022 навчальний  рік.

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, шляхи її поліпшення.

 1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.
 2. Підсумки роботи педагогічного колективу закладу дошкільної освіти  за 2021/2022 навчальний рік:

     2.1. Аналіз виконання Освітньої програми;

     2.2. Успіхи та досягнення педагогічного колективу за 2021/2022  навчальний рік. Результативність  роботи методичної служби    закладу дошкільної освіти;

     2.3. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей старшого дошкільного віку;

      2.4. Гурткова робота та її результативність (звіти  вузьких спеціалістів та керівників гуртків).

 1. Завдання педагогічного колективу на 2022/2023 навчальний рік.
 2. Організація роботи закладу дошкільної освіти протягом літнього періоду 2022 року.
 3. Обговорення проєкту Освітньої програми на 2022/2023 навчальний рік.
 4. Ухвалення проєкту рішення.

 

 

Завдання діяльності педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік

♦ продовжити роботу з формування у дітей економічно, соціально, природничо доцільної поведінки та здоров’язбережувальної компетенції через реалізацію парціальної програми «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку»;

♦ продовжити роботу з розвитку ігрової компетентності шляхом наскрізного впровадження підходу «навчання через гру» в освітній простір ЗДО;

♦ розпочати роботу з формування компетентностей особистості дитини середнього дошкільного віку у процесі впровадження програми «Впевнений старт»»;

♦ розпочати роботу з підвищення рівня медіаграмотності, розвитку критичного мислення суб’єктів освітнього процесу ЗДО.

Робота творчої групи

Проблеми: «Всебічний розвиток особистості дитини шляхом наскрізного впровадження підходу «навчання через гру» в освітній простір ЗДО», «Формування медіаграмотності старших дошкільників засобом впровадження парціальних програм»


Консиліуми

Психолого-педагогічний супровід дітей логопедичних груп

Засідання № 1 (вересень 2020 року)

Засідання № 2 (січень 2021 року)

Засідання № 3 (травень 2021 року)

Адаптація  дітей раннього віку до  умов дошкільного навчального закладу

Засідання № 1 (листопад 2020 року)

Засідання № 2 (грудень 2020 року)

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

Засідання № 1 (березень 2021 року)

Засідання № 2    (травень 2021 року)

 

Проблемний семінар

«Особливості впровадження програми

«Впевнений старт: середній дошкільний вік»»

Засідання № 1 

 

 1. Особливості організації освітньої діяльності дітей середнього дошкільного віку за програмою «Впевнений старт: середній дошкільний вік»
 2. Навчально-методичне забезпечення програми.
 3. Робота з Книгою вихователя. Складання конспекту інтегрованого заняття.

Семінар-практикум

«Лего-технології в освітньому процесі ЗДО»

 Засідання 1

                               Методика компетентнісного навчання

                                                 “Шість цеглинок”

1. Що таке “Шість цеглинок”?

2. Практичний досвід використання шести цеглинок у роботі з дітьми.

 

Засідання 2

                                  Гра з LEGO – механізм партнерської взаємодії педагога з дитиною

1. Вправа енергізатор “Веселий рахунок”.

2. Обмін думками “Гра з лего як ефективний механізм розвитку дитини”.

3. Мозковий штурм.

4. Тренінгові вправи:

 – “Мільйон цікавих запитань”;

 – “Розуміємо один одного”;

 – Вправа з цеглинками “Безмежний світ гри з лего”.

5. Підбиття підсумків “Наблизитися до дитини сходинками LEGO”.

 


Консультації

Концепція дошкільної освіти в контексті реалізації програми “Впевнений старт для дітей середнього дошкільного віку” (вересень 2020)

Що спочатку – знання чи діяльність? Або діємо практично (жовтень 2020)

Роль дорослого в ігровому освітньому просторі дитини (листопад 2020)

“Брейн-фітнес для дітей”. Вправи для розуму (грудень 2020)

Нетрадиційні методи роботи з казкою (січень 2021)

Артосвіта дошкільників – емоції + творчість (лютий 2021)

Екологічний квест як освітня технологія (березень 2021)

Від предмета до сюжету: складаємо розповідь разом (квітень 2021)

Зміцнюємо здоров’я влітку: від фізкультурних занять до захопливих квестів (травень 2021)


Педагогічні ради

Завдання діяльності педагогічного колективу на  2020-2021 навчальний рік

 

1. Аналіз діяльності педагогічного колективу за літній період 2020 року.

2. Про організацію освітнього процесу у 2020 -2021  навчальному році  (Інструктивно-методичні рекомендації  «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році», Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 року № 1/9-411).

3. Про програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти.

4. Обговорення завдань і змісту  плану роботи на 2020-2021 навчальний рік.

5. Про затвердження та схвалення:

–    Освітньої програми ЗДО на навчальний рік;

–      Плану роботи на 2020-2021 навчальний рік;

–    видів і форм планування;

–    складу творчої групи, проблем над якими вона працюватиме;

–    кількості і спрямованості гуртків;

–    орієнтовного розподілу занять, розпорядку дня та розпорядку дня на період карантину.

6. Про використання в роботі схвалених матеріалів:

–   конспектів занять з реалізації парціальної програми “Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку”;

–   орієнтовного перспективного планування освітньої роботи для дітей старшого дошкільного віку;

–   моніторингу оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку.

7. Ухвалення проєкту рішення.

Формування економічної, соціальної, природничо доцільної поведінки та здоров’язбережувальної компетенції дошкільників

    1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

    2. Про стан роботи з формування  економічної, соціальної, природничо доцільної поведінки та здоров’язбережувальної компетенції дошкільників  (за результатами тематичного вивчення).

    3. Лайфхаки  з формування  економічної, соціальної, природничо доцільної поведінки та здоров’язбережувальної компетенції дошкільників (з досвіду роботи).

    4. Ділова гра “Сталий розвиток стосується кожного”.

    5. Ухвалення  проєкту рішення.

Всебічний розвиток дітей раннього та дошкільного віку через інтеграцію лего-технології в освітній процес

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Про стан роботи з використання лего-технології в освітньому просторі закладу дошкільної освіти (за результатами тематичного вивчення).

3. Використання лего-конструктора в різних видах діяльності з дітьми (виступ із досвіду роботи).

4. Методика використання лего-конструктора в роботі з дітьми (ділова гра).

5. Бенефіс педагогів, що атестуються (творчі звіти з досвіду роботи)

6. Ухвалення  проєкту рішення.

Підведення підсумків  роботи  педагогічного колективу 

за 2020- 2021 навчальний  рік.

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі,

шляхи її поліпшення

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Підсумки роботи  педагогічного колективу закладу дошкільної освіти за 2020-2021 навчальний рік:

2.1. Аналіз виконання Освітньої програми за 2020-2021 навчальний рік.

2.2. Успіхи та досягнення педагогічного колективу за 2020-2021  навчальний рік. Результативність  роботи методичної служби закладу дошкільної освіти;

2.3. Моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей старшого дошкільникого віку;

2.4. Гурткова робота та її результативність (звіти  вузьких спеціалістів та керівників гуртків).

3. Завдання педагогічного колективу на 2021-2022 навчальний рік.

4. Обговорення проєкту Освітньої програми на 2021-2022 навчальний рік.

5. Організація  роботи  закладу дошкільної освіти протягом літнього періоду 2021 року.

6. Ухвалення проєкту рішення.