Робота з кадрами


Робота творчої групи

Проблема: «Забезпечення якісної освіти шляхом впровадження програми курсу для освіти для сталого розвитку» 


Консиліуми

Психолого-педагогічний супровід дітей логопедичних груп

Засідання № 1 (вересень 2019 року)

Засідання № 2 (січень 2020 року)

Засідання № 3 (травень 2020 року)

Адаптація  дітей раннього віку до  умов дошкільного навчального закладу

Засідання № 1 (жовтень 2018 року)

Засідання № 2 (грудень 2018 року)

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

Засідання № 1 (березень 2020 року)

Засідання № 2    (травень 2020 року)

 

Семінар-практикум

«Формування математичної та сенсорної компетентності дошкільників»

Засідання № 1 

Основні складові до формування  математичної та сенсорної компетенції дошкільників

Засідання 2

Формування  математичної та сенсорної компетенції дошкільників засобами інновацій

Семінар-практикум

«Освіта для сталого розвитку: технологія розвитку сучасного погляду на життя у дітей дошкільного віку»

 Засідання 1

1. Основні характеристики та особливості програми курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

2. Тематичні плани навчання дітей 4-го, 5-го та 6-го року життя. 3. Особливості організації освітньої діяльності різних вікових груп дошкільників на заняттях з курсу.

4. Основні методи роботи за програмою (майстер-клас: рухавки, вправи на ігровому полі, дидактичні ігри…).

5. Метод «Вільний мікрофон».

Засідання 2

1. Організація тематичного дня:

– структура і методика ранкових заходів;

– структура і методика спеціально організованого тематичного заняття;

– методика відпрацювання дій.

2. Методичні поради щодо формування звичок протягом наступних тижнів.

3. Рефлексія «Долонька».


Консультації

Досвід особистості – ключове поняття оновленої програми «Я у Світі»

Здоров’язбережувальне середовище: яким воно має бути

Математика в іграх

Форми групової взаємодії дошкільників

Особливості організації та проведення рухливих ігор у різних вікових групах

Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат

Як спілкуватися з батьками на рівних

Сучасні технології навчання на заняттях художньої літератури творами («Шість капелюхів», «Кубування»)

Зміцнюємо здоров’я влітку: від фізкультурних занять до захопливих квестів


Педагогічні ради

Завдання діяльності педагогічного колективу на  2019-2020 навчальний рік

1. Аналіз діяльності педагогічного колективу за літній період 2019 року.

2. Про організацію освітнього процесу у 2019 -2020  навчальному році  (Інструктивно-методичні рекомендації  «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2019/2020 навчальному році» Додаток до листа МОН України від 02.07.2019 року № 1/9-419).

3. Про програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти.

4. Обговорення завдань і змісту  плану роботи на 2019-2020 навчальний рік.

5. Про затвердження:

–  видів і форм планування;

–  складу творчої групи, проблеми над якою вона працюватиме;

–  кількості і спрямованості гуртків;

–  інструментарію моніторингу оцінювання рівня  розвитку дітей

   дошкільного віку.

6. Ухвалення проекту рішення.

Формування логіко-математичної  компетентності дошкільників

    1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

    2. Про стан роботи з формування елементарних математичних уявлень у дітей раннього та дошкільного віку  (за результатами тематичного вивчення).

    3. Бюро педагогічних знахідок (повідомлення).

    4. Тематична виставка «Математичний калейдоскоп» (презентація наочних матеріалів: схем, таблиць, посібників, дидактичних ігор).

    5. Ухвалення  проекту рішення.

Формування у дітей навичок орієнтованих на сталий стиль життя

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. «Сталий розвиток – стосується кожного» (презентаційний месендж).

3.  Про стан роботи з формування у дітей навичок орієнтованих на сталий стиль життя (за результатами тематичного вивчення).

4. Ділова гра «Крок у майбутнє – через сталий стиль життя».

5. Бенефіс педагогів, що атестуються (творчі звіти з досвіду роботи).

6. Ухвалення  проекту рішення.

Підведення підсумків  роботи  педагогічного колективу 

за 2019-2020 навчальний  рік.

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі,

шляхи її поліпшення

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Підсумки роботи  педагогічного колективу закладу дошкільної освіти за 2019-2020 навчальний рік:

2.1. Успіхи та досягнення педагогічного колективу за 2019-2020  навчальний рік. Результативність  роботи методичної служби закладу дошкільної освіти;

2.2. Моніторинг рівня компетентності старших дошкільників;

2.3. Гурткова робота та її результативність (Звіти  вузьких спеціалістів та керівників гуртків).

3. Завдання педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік.

4. Організація  роботи  закладу дошкільної освіти протягом літнього періоду 2020 року.

5. Ухвалення проекту рішення.