6. Програма дослідницького навчання за О.Савенковим

Програма дослідницького навчання в дошкільному закладі за О.Савенковим включає три елементи:

 • розвиток у дітей дослідницьких умінь і навичок;
 • дитячу дослідницьку практику;
 • моніторинг дослідницької діяльності дошкільнят.

Більшість сучасних освітніх технологій дослідницького навчання дітей старшого дошкільного віку передбачають лише різні варіанти включення дитини у власну дослідницьку практику. О.Савенков зазначає, що дитяча навчально-дослідницька практика з проведення спостережень і експериментів важлива і цінна, але не здатна охоплювати і вирішувати все коло завдань дослідницького навчання. Проведення дослідного пошуку вимагає спеціальних знань, умінь і навичок. І дитину необхідно цілеспрямовано навчати, давати їй ці знання, розвивати і удосконалювати необхідні в дослідницькому пошуку вміння та навички.

Крім того, навчально-дослідницька практика дитини – заняття самостійне і нерідко розгортається за межами безпосередньої уваги педагога. Тому необхідна система її моніторингу. Самостійно здобуваючи знання, кожна дитина має бути впевнена в тому, що все нове, знайдене нею, буде затребуване, цікаве дорослим. Вона має бути впевнена, що її дослідження не залишаться без уваги, результати його ретельно розглянуть, а саму дитину неодмінно вислухають. Це вимагає створення спеціальної системи моніторингу дитячої навчально-дослідницької  діяльності.

О.Савенков пропонує програму навчально-дослідницької діяльності учнів (старших дошкільників) в освітньому закладі, яка  включає три відносно самостійних частини (підпрограми):

 1. Підпрограма – «тренінг». Заняття на отримання спеціальних знань та розвитку у дітей умінь і навичок дослідницького пошуку.
 2. Підпрограма – «дитяча дослідницька практика». Проведення самостійних досліджень та виконання творчих проектів.
 3. Підпрограма – «моніторинг». Зміст і організація заходів, необхідних для управління процесом вирішення завдань дослідницького навчання: захист дослідних робіт і творчих проектів дітей, фестивалі дитячих робіт та ін.

Характеристика змісту підпрограм

Таким чином, програма навчальної дослідницької діяльності дошкільників повинна включати три відносно самостійних підпрограми:

Підпрограма – «тренінг»

Під час тренінгу розвитку дослідницьких здібностей дошкільників необхідно навчати спеціальним знанням, вмінням і навичкам дослідницького пошуку. До них О.Савенков відносить знання, вміння і навички:

 • бачити проблему;
 • ставити запитання;
 • висовувати гіпотезу;
 • давати визначення поняттям;
 • класифікувати;
 • спостерігати;
 • проводити експерименти;
 • робити висновки;
 • структурувати матеріал;
 • готувати власні міні доповіді;
 • пояснювати, доводити і захищати свої ідеї.

Задачі ці складні, але, будучи адаптовані до віку, вони на практиці реалізуються успішно. Діти працюють с інтересом і задоволенням, при кваліфікованому керівництві психолога чи педагога.

Підпрограма – «дитяча дослідницька практика»

Основний зміст роботи в межах дії цієї підпрограми – проведення дітьми самостійних  досліджень і виконання ними творчих проектів. Ця підпрограма виступає в якості основної, центральної. Заняття в рамках цієї програми побудовані так, що ступінь самостійності дитини в процесі навчально-дослідницького пошуку поступово зростає.

Підпрограма – «моніторинг»

Ця частина програми менше інших по об’єму, але вона така ж важлива, як і дві попередні. Дитина повинна знати, що результати її пошуків цікаві іншим, і її обов’язково  почують. Це потребує  спеціального розгляду задачі пред’явлення результатів дитячих досліджень. З однієї сторони, ми повинні обов’язково дати кожній дитині можливість висвітлити власні результати, з іншої – навчати його елементарним навичкам презентації власних відкриттів.

Поступово кожна дитина повинна зрозуміти, що результати своїх досліджень потрібно не тільки розповісти, їх необхідно захистити. Для цього потрібно стимулювати дітей до того, щоб, слухаючи інших, вони ставили запитання, вчилися слухати чужі аргументи. Для реалізації цієї задачі кожне дитяче дослідження повинне закінчуватися міні доповіддю. Не завжди вдається зробити його публічним, але хоча б один слухач – педагог повинен прийняти участь в його обговоренні.

В рамках моніторингу дослідницької діяльності дітей дошкільного віку хороший ефект дають фестивалі дитячих дослідницьких робіт. Форма фестивалю передбачає презентацію дітьми своїх кращих робіт, виконаних за певний час. При цьому потрібно пам’ятати: фестиваль – не конкурс, і тут ніхто нікого не оцінює, хвалять всіх. Інша справа – конкурси дитячих дослідницьких робіт. Вони теж входять в систему моніторингу дитячої навчально-дослідницької практики.

Вихователю, щоб діяти ефективно і успішно, потрібно пам’ятати нескладні правила:

 • Завжди підходьте до проведення роботи творчо.
 • Навчайте дітей діяти самостійно, незалежно, уникайте прямих інструкцій.
 • Не стримуйте ініціативи дітей.
 • Не робіть за них того, що вони можуть зробити, або того, що вони можуть навчитися робити самостійно.
 • Не поспішайте з винесенням оціночних суджень.

Допомагайте дітям вчитися керувати процесом засвоєння знань:

 • просліджувати зв’язки між різними предметами, подіями, явищами;
 • формувати навички самостійного вирішення проблем дослідження;
 • аналізувати, синтезувати і класифікувати інформацію.