Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами на 2018-2019 н.р.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОІ МІСЬКОІ РАДИ
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) № 14«ЗОЛОТИЙ ПІВНИК»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
вул. Прокоф’єва, 15, м.Суми, Сумської області 40024 тел. ( 0542) 36-40-00 (0542) 63-59-08
Е-mail: dnz14.sumy@ukr. net

НАКАЗ

03.09.2018 № 80

Про організацію методичної
роботи з педагогічними
кадрами в 2018-2019
навчальному році

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти, Освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку і Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), наказом управління освіти і науки Сумської міської ради від 21.06.2018 № 505 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів міста в 2018-2019 навчальному році», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році» та плану роботи ЗДО

НАКАЗУЮ:

1. Вважати основними пріоритетними напрямами освітньої діяльності:
– формування мовленнєвої компетентності дітей засобами використання картин на заняттях з розвитку мовлення;
– зміцнення фізичного розвитку дітей через організацію дитячого туризму;
– забезпечення особистісного розвитку дитини засобами сюжетно-рольових ігор;
– забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою у процесі формування соціальної компетентності на заняттях
2. Затвердити робочу групу з питань реалізації завдань Плану роботи Сумського ДНЗ № 14 «Золотий півник» на 2018 -2019 навчальний рік у складі :
Печерська Ю.І. – вихователь-методист;
Дроздюк В.В. – вихователь -методист;
Коваленко В.В. – практичний психолог;
Мурашко О.Є. – вихователь вищої категорії;
Грищенко І.О. – вихователь-методист;
Коваленко Г.М. – інструктор з фізичної культури.
3. Вихователям-методистам Печерській Ю.І., Дроздюк В.І.:
3.1. Здійснювати методичний супровід діяльності педагогічного колективу закладу на вирішення методичної проблеми «Забезпечення психологічно-комфортного та успішного переходу дитини з попереднього рівня – дошкільна освіта, на наступний – початкова освіта через використання ігрових методів і прийомів у процесі формування соціальної компетентності дошкільника».
3.2. Зміст та завдання методичної роботи спрямувати на:
– зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;
– поліпшення якості дошкільної освіти шляхом використання ефективних методик та технологій;
– актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників;
– підвищення рівня фахової компетентності педагогів шляхом проведення різних інтерактивних форм.
3.3. Забезпечити проведення різних форм роботи з педагогічними кадрами згідно Плану роботи ЗДО (Додаток 1).
3.4. Забезпечити відрядження вихователів та вузьких спеціалістів на міські секційні засідання:
– вихователів груп раннього віку – Плескань Л.О. ;
– вихователів молодших, середніх груп – Дедик О.А.;
– вихователів старших груп – Мошенську Я.С.;
– інструкторів з фізичної культури – Авраменко О.М..;
– музичних керівників – Соломко В.О.;
– вчителів-логопедів Філоненко В.М..
3.5. Забезпечити відрядження на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти:
– вихователів Вакуленко Т.І., Вольвач Н.В., Гончарова С.М., Сиротенко Н.М., Федотову О.В.;
– вчителя-логопеда Філоненко В.М.
3.6. Надавати кваліфіковану допомогу керівникам закладів дошкільної освіти з питань атестації педагогічних працівників, проводити творчі звіти педагогів, які будуть атестуватися в 2019 році на присвоєння або підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.
3.7. Забезпечити активну участь педагогічних працівників закладу у міських та обласних методичних заходах (методичні обۥєднання, інструктивно-методичні наради, семінари тощо) згідно графіка ІМЦ.
3.8. Інформувати педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нові технології навчання та управління. Здійснювати огляди новинок педагогічної та методичної літератури, моніторингові дослідження освітнього процесу ЗДО через Інтернет-сайт.
3.9. Дотримуватися гранично допустимого навантаження на дитину в закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах (наказ МОН України від 20.04.2015 № 446).
3.10. Створити безпечне комфортне середовище для збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства відповідно до наказу МОН України від 24.03 2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».
4. Призначити наставників для педагогів-початківців ( Додаток 2)
5. Затвердити перелік методичних проблем педагогічних працівників з самоосвіти на 2018-2019 навчальний рік ( Додаток 3).
6. Затвердити графіки проведення гурткової роботи з дітьми в ЗДО (Додаток 3)
7. Педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти:
7.1. Приймати активну участь у виставках, конкурсах, методичних заходах на рівні міста, області та країни.
7.2. Удосконалювати професійну майстерність шляхом самоосвіти.
7.3. Залучати до активної участі в освітньому процесі батьків дітей та осіб, що їх замінюють.
8. Про виконання означеного наказу інформувати ІМЦ до
24.05.2019 року.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.