План роботи на 2019 – 2020 навчальний рік


План методичної роботи
на вересень місяць 2019 року

 

04.09.2019                                                              Засідання №1
                                                   Клубу молодих педагогів-початківців

Ознайомлення з куточком молодого педагога та планом роботи на навчальний рік.
Перспективне та календарне планування освітнього процесу.
Анкетування.

 

09.09.2019                                                   Нарада при завідувачу

Про підсумки засідання тарифікаційної комісії

 

11.09.2019                                                            Педагогічна година

Ознайомлення педагогів з Законом України про мову.
  Обговорення новинок методичної літератури, преси. 
Звіти педагогів про відвідані секційні засідання. 

 

12.09.2019                                                       Засідання творчої групи

Затвердження плану роботи творчої групи на 2019-2020 н.р. з проблеми “Забезпечення якісної освіти  шляхом впровадження програми курсу для освіти сталого
розвитку”

 

18.09.2019                                                                Консультація 

“Досвід особистості – ключове поняття оновленої програми “Я у Світі”

 

20.09.2019                                          Засідання атестаційної комісії №1

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.
 Ознайомлення з наказом по ЗДО “Про затвердження складу атестаційної комісії закладу дошкільної освіти з атестації педагогічних працівників на 2019 – 2020 навчальний рік”.

 

25.09.2019                                                                     Семінар-практикум
                        “Формування математичної та сенсорної компетентності дошкільників”

Засідання № 1

 

27.09.2019                                                    Психолого-педагогічний консиліум
                           “Психолого-педагогічний супровід дітей логопедичних груп”

 

План методичної роботи
на жовтень місяць 2019 року

02.10.2019                                                          Педагогічна година

                                                     Підведення підсумків роботи за вересень:
    – про проведення групових батьківських зборів;
    – аналіз результатів моніторингу стану успішності дітей дошкільного віку.
                                                Підготовка і проведення осінніх розваг.
                         
Організація та проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.               

09.10.2019                                         Засідання творчої групи з проблеми

                                               “Засідання якісної дошкільної освіти шляхом впровадження                                                            парціальної програми “Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку”                                               

16.10.2019                                           Засідання № 2 атестаційної комісії 

                    1. Розгляд заяв педагогів та подань завідувача закладу і педагогічної ради     на позачергову атестацію.
Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться в 2019-2020 навчальному році.
Про затвердження плану проведення засідань.
Розподіл функціональних обов’язків та затвердження графіків проведення атестації.

23.10.2019                                                  Консультація 
                                       «Здоров’язбережувальне середовище: яким воно має бути»   

30.10.2019                                                          Засідання №2
                                                                 “Клубу молодих початківців”

Педагогічна взаємодія з батьками. Вчимося уникати конфліктних ситуацій.
Стратегія розв’язання конфліктних ситуацій.
Складання пам’яток для батьків (вимоги).

 

План методичної роботи
на листопад місяць 2019 року

 

06.11.2019                            Всеукраїнський науково-практичний семінар

                      “Сучасні підходи до формування здоров`язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку”

12.11.2019                    Засідання №1 психолого-педагогічного консиліуму
                                              “Адапатція дітей раннього віку до умов ЗДО”

13.11.2019     

                Консультація “Математика в іграх”

19.11.2019                            Колективний перегляд занять:

                      Формування елементарних математичних уявлень та  логіко-                                          математичного мислення.
                     Показ занять з використанням:
– моделей, схем, коректурних таблиць
                     – сучасних методів та прийомів.

20.11.2019                                        Педагогічна година            

                         1. Підведення підсумків проведення осінніх розваг.
                        2. Стан підготовки до педагогічної ради.
                        3. Обговорення новинок методичної літератури, преси.

27.11.2019                                       Педагогічна рада                      

                      “Формування логіко-математичної компетентності дошкільників”

 29.11.2019                                         Нарада при завідувачу
                       1. Стан роботи з охорони життя і здоров`я дітей.
                      2. Моніторинг відвідування дітьми ЗДО.
                     3. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти.
                    4. Стан роботи зі зверненння громадян.

 

План методичної роботи
на грудень місяць 2019 року

12.12.2019                                    Комплексна перевірка

                                              “Організація освітнього процесу з дітьми”                                                                                                        (група №15 “Квіточка”)
20.12.2019           Консультація “Форми групової взаємодії дошкільників”                                                     

04.12.2019                                         Засідання №1.         


11.12.2019                                        Семінар-практикум                      
                               

                                     “Освіта для сталого розвитку: технологія                                                     розвитку сучасного погляду на життя у дітей дошкільного віку”.
                                         


18.12.2019                                         Педагогічна година

                      1. Обговорення медико-педагогічного контролю занять з  фізичної                                         культури  за I півріччя навчального року.
2. Стан роботи з самоосвіти педагогів.
3. Майстер-клас презентація самоосвітньої роботи                                                                       педагогічних   працівників. 


20.12.2019                     Засідання №3 школи молодого педагога-початківця

                      1. Індивідуальний та диференційований підхід в                                                                                  освітньому процесі.
                      2. Майстер-клас фрагментів інтегрованих занять “Я так   роблю”.
                      3. Складання конспектів інтегрованих занять.


26.12.2019                               Психолого-педагогічний консиліум 

          “Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу”.                                                                         

 Засідання 2.

 

План методичної роботи
на січень місяць 2020 року

02.01.2020               Консультація  Особливості організації та проведення                                                                               рухливих   ігор у  різних вікових груп

09.01.2020                          Засідання клубу молодих педагогів-початківців №4

                          1. Підвищення комп`ютерної грамотності. Створення презентаці                                      свого досвіду роботи.

                          2. Робота з матеріалами сайту ЗДО. 

15.01.2020                                                    Педагогічна година

                        1. Підсумок проведення новорічних свят.

                       2. Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями з                                       організації медико-педагогічного контролю занять з фізичної                                             культури. 

16.01.2020                                                  Засідання творчої групи        

Підсумки роботи за I півріччя

22.01.2020                                            Засідання №2 семінару-практикуму 

Освіта для сталого розвитку: технологія розвитку сучасного погляду

на життя у дітей дошкільного віку”

29.01.2020                                                             Нарада при завідувачу

            1. Виконання рішень колегій управління освіти і науки Сумської міської ради

  2. Стан ведення ділової документації відповідно до номенклатури справ 

31.01.2020                    Психолого-педагогічний супровід дітей логопедичних груп 

                                 Засідання консиліуму №2       

План   методичної  роботи
на  лютий   місяць  2020  року

05.02.2020                                        Педагогічна година

                                  1.     Ознайомлення з листом МОН України № 1/9 – 683 від 04.11.2019                                          року «Щодо підвищення кваліфікації та атестації                                                                      педагогічних  працівників».

                                2.     Ознайомлення з Постановою кабінету міністрів «Про                                                              внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації                                                                        педагогічних і науково-педагогічних працівників»                                                                       (№ 1133 від 27 грудня 2019).

                                3.     Про стан підготовки до педагогічної ради

                                4.     Опрацювання анкети читача журналів «Дошкільне                                                                   виховання», «Палітра  педагога», «Джміль».

                                5.     Про відвідані методичні заходи міста.

12.02.2020                Консультація “Ігрова діяльність дошкільників:                                                                                                  сучасний формат”

19.02.2020          Колективний переглаяд занять “Формування у дітей моделей                                             поведінки орієнтованих на сталий стиль життя”.

   Виконання завдань парціальної програми “дошкільнятам – освіта                                   для сталого розвитку”:
– тематичне заняття для дітей 5-го року життя;
– тематичне заняття для дітей 6-го року життя.

26.02.2020                                      Педагогічна рада
                              “Формування у дітей навичокк орієнтованих на сталий стиль                                            життя”

                             

                               План методичної роботи                                                             на березень місяць 2020 року 

03.03.2020                    Засідання атестаційної комісії №3
                    1. Звіт про хід атестації (на основі відвіданих занять, режимних                                        моментів, даних анкетування батьків, вихователів, інших заходів)
                    2. Складання характеристики на педагогів, що атестуються.

11.03.2020                                       Педагогічна година

                              1. Ознайомлення з листом ІМЦ “Методичні рекомендації щодо                                               створення розвивального середовища групової кімнати у закладах                                   дошкільної освіти” (протокол №1 від 04.02.2020)
2. Звіт педагогів про відвіданий авторський семінар-тренінг                                                    “Реалізація діяльнісного підходу у формуванні життєвої                                                         компетентності особистості дошкільника за програмою                                                    “Впевнений старт”””
                            3. Підсумки проведення Дня відкритих дверей “Секрети здорового                                        харчування наших дітей”

17.03.2020                      Засідання атестаційної комісії №3

                            1. Підсумки атестації педагогічних працівників закладу дошкільної                                    освіти.
                         2. Ознайомлення з рішенням атестаційної комісії педагогічних                                              працівників, що атестуються.
3. Видача атестаційних листів

18.03.2020       Тренінг для вихователів ЗДО міста Суми за програмно-                                             методичним комплектом “Впевнений старт: старший дошкільний вік”            

19.03.2020                                       Консультація
                                         “Як спілкуватися з батьками на рівних”

25.03.2020                Засідання №1 психолого-педагогічного консиліуму
                           “Готовність дітей шестирічного віку до навчання у школі”

18.03.2020          Тренінг для вихователів ЗДО міста Суми за програмно-                                            методичним комплектом “Впевнений старт: середній дошкільний вік”   

 

План методичної роботи

на квітень 2020 року

01.04.2020.     Консультація “Організація прогулянки”

08.04.2020.     Педагогічна година

1. Про підсумки атестації педагогічних  працівників  атестаційною комісією ІІ рівня.

 2. Про стан роботи педагогічних працівників   на  дистанційній формі.

08.04.2020.   Педагогічна година

15.04.2020.  Тренінг «Як наше слово впливає на дитину»

22.04.2020. Нарада при завідувачу 

1.  Підготовка ДНЗ до роботи у літній період.

2. Стан роботи зі звернення громадян.

29.04.2020. Консультація «Сучасні технології навчання на заняттях художньої літератури» («Шість капелюхів», «Кубування»)

27.04-30.04.2020.    Проєкт “Успіх” (робота з батьками з питання всебічного розвитку дитини засобом легоконструювання)

Презентаціїї відеороликів та фотоматеріалів моделей успіху.

 

       План  методичної роботи

на травень 2020 року

 06.05.2020. Педагогічна година

1. Обговорення медико-педагогічного контролю занять з фізичної культури за ІІ півріччя навчального року.

2. Результати моніторингових досліджень рівня засвоєння дітьми програмових вимог.

3. Звіт керівників творчих та ініціативних груп про проведену роботу.

12.05.2020.- 15.05.2020. Тиждень безпеки дитини.

13.05.2020. Консиліум «Психолого-педагогічний супровід дітей логопедичних груп».

20.05.2020. Консультація «Зміцнюємо здоров’я влітку: від фізкультурних занять до захопливих квестів».

25.05.2020. Консиліум «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі».

27.05.2020. Педагогічна рада «Підведення підсумків роботи педагогічного колективу за 2019-2020 навчальний рік. Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, шляхи її поліпшення».

План  методичної роботи

на червень 2020 року

03.06.2020. Педагогічна година 

1. Дотримання вимог нормативних документів у процесі роботи з дітьми під час літнього періоду

2. Підсумки конкурсу дитячих майданчиків

3. Огляд новинок методичної літератури та педагогічних видань

10.06.2020. Консультація  «Використання степ-платформ в оздоровчій роботі з дітьми»

17.06.2020. Консультація  «Системний підхід до загартування дітей в ДНЗ»

24.06.2020.  Семінар-практикум «Здоров’язбережувальні  та здоров’яформувальні технології у дошкільній освіті»

 

План  методичної роботи

на липень 2020 року

01.07.2020.  Консультація  «Організація праці з дітьми в природі»

02.07.2020. Консультація «Профілактика харчових отруєнь»

08.07.2020. Педагогічна година

«Секрети мого професійного успіху»  – презентація досвіду роботи педагогів про оздоровчу роботу з дітьми

Семінар

«Ігрові технології як засіб закріплення, уточнення, розширення знань, умінь і навичок, набутих у процесі різних видів дитячої діяльності»

 

План  методичної роботи

на серпень 2020 року

 19.08.2020. Педагогічна година

1.Підготовка і проведення заходів з нагоди святкування Дня незалежності

2.Підсумки огляду групових приміщень щодо підготовки до нового навчального року

Педагогічна рада

Завдання діяльності  педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік