Атестація


Атестація педагогічних працівників – це визначення їхньої відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи їм встановлюються категорія та відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) у межах схеми посадових окладів.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України “Про освіту” (стаття 54) з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Атестація ґрунтується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення

Мета атестації:

стимулювання  цілеспрямованого  безперервного  підвищення рівня професійної компетентності педагога, росту його професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення  ефективності навчально-виховного процесу


Працюємо з нормативними документами

 Законодавчі та нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників:

 1. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р, (стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»)
 2. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р. (стаття ЗО «Атестація педагогічних працівників»)
 3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14грудня 2010р.за № 1255/18550
 4. Типове положення про атестацію педагогічних працівників  зі змінами (наказ МОН України від 08.08.2013 року № 1135)
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 13 січня 2005 р. № 9
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р, № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. №754/11034
 7. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань організації проведення атестації педагогічних працівників» від 4 листопада 2002 р. № 1/9-482
 8. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» від 26 листопада 2007 р. № 1/9-706
 9. Лист Міністерства освіти і науки України «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів» від 16 березня 2009р. № 1/9-165
 10. Лист МОН. Молоді та спорту України “Щодо атестації педагогічних працівників” від 25.10.2012 року № 1/9-779
 11. Методичні рекомендації  “Атестація педагогічних правцівників” / Адаменко Г.І., методист ІМЦ управління освіти і науки Сумської міської ради,  Могилевська І.І., вихователь-методист ДНЗ № 7, Суми, 2016 р.


Атестація крок за кроком:

 1. На першому етапі кожен викладач зобов’язаний підтвердити відповідність займаній посаді. Тут комісія повинна реально оцінити і перевірити знання, вміння, навички та професіоналізм викладача, а також ознайомитися і оцінити його методику роботи і спілкування з дітьми.
 2. На другому етапі проходить робота, спрямована безпосередньо на підвищення рівня кваліфікації.
 3. Документи, необхідні для атестації:
 • заяву з особистим підписом,
 • копія результату з минулого атестацією,
 • копія дипломів про вищу або середню професійну педагогічну освіту,
 • копія підтверджує наявність першої або вищої категорії,
 • копія документів про зміну прізвища, якщо це необхідно,
 • спеціально складений супровідний лист або ж розгорнута характеристика з місця роботи.

Результати атестації за 2019-2020 навчальний рік

У 2020 році проатестовано три педагоги, у тому числі: учитель-логопед – 1 особа, вихователі – 2 особи:

 • Мурашко Оксана Євгенівна (вихователь), відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”;
 • Сиротенко Наталія Миколаївна (вихователь), відповідає раніше присвоєному 11-му тарифному розряду;
 • Філоненко Валентина Миколаївна (учитель-логопед), відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”.

Результати атестації за 2018-2019 навчальний рік

Всього у 2019 році проатестовано десять педагогічних працівника, у тому числі: два інструктори з фізичної культури, шість вихователів, два вихователі методисти:

 1. Гончарова С.М., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», розробила систему роботи з обдарованими дітьми з логіко-математичного розвитку «Піфагорик» (вихователь);
 2. Дідоренко О.М., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», працювала над проблемою «Розвиток логічного мислення в дітей старшого дошкільного віку», склала перспективне планування та розробила конспекти занять з математики для дітей старшого дошкільного віку (вихователь);
 3. Довгопол В.В., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії», виготовила комплекти дидактичних ігор «Звуковий пульт», «Втулки», «Пори року», та ігри спрямовані на математичний розвиток дітей в процесі яких відбувається засвоєння чисел, геометричних фігур, просторових відносин («Геоконт», «Двоколірний квадрат Воскобовича», «Рахівничок», «Чарівна вісімка», «Формочки», «Математичні кошики»); ігри на формування понять: буква, звук, склад, слово («Звуки і букви», «Яблунька», «Веселий сніговик», «Ромашка») (вихователь);
 4. Дроздюк В.І., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», працювала над поповненням дидактичного матеріалу, виготовила посібник «Кільця Луллія» (вихователь).   Дроздюк В.І., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», розробила навчально-методичні рекомендації  «Використання посібника «Кільця Лулліяв освітній роботі з дітьми»(вихователь-методист);
 5. Дяконова Н.С., відповідає раніше присвоєному 11-му тарифному розряду, працювала над розширенням варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, проводила гурткову роботу з навчання дітей старшого дошкільного віку сучасних видів спорту (петанк, корфбол), склала перспективне планування та конспекти занять з навчання плавання дітей від 2-х до 3-х років, підготувала рекомендації для батьків (інстркутор з фізичної культури);
 6. Коваленко Г.М., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист», працювала над проблемою «Навчання плавання дітей раннього віку», розробила програму й методичні рекомендації з навчання плавання дітей з-го року життя (інструктор з фізичної культури);
 7. Печерська Ю.І., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», працювала над проблемою «Навчання іноземної мови, як основи для подальшого вивчення у школі» (вихователь); Печерська Ю.І., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст ІІ категорії» (вихователь-методист);
 8. Плескань Л.О., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії», працювала над проблемою «Використання коректурних таблиць в освітній роботі з дітьми» (вихователь);
 9. Таценко С.О., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії», працювала над забезпеченням варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, проводила гурткову роботу з навчання англійської мови дітей середнього та старшого дошкільного віку за програмою Т. Шкваріної (вихователь); 
 10. Якименко Н.І., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист», працювала над проблемою «Формування соціальної компетентності старших дошкільників», уклала навчально-методичний посібник «Формування соціальної компетентності старших дошкільників засобами колективних творчих ігор в умовах реформування Нової української школи» (вихователь).

Пам’ятка атестуємого