Атестація


Атестація педагогічних працівників – це визначення їхньої відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи їм встановлюються категорія та відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) у межах схеми посадових окладів.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України “Про освіту” (стаття 54) з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Атестація ґрунтується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення

Мета атестації:

стимулювання  цілеспрямованого  безперервного  підвищення рівня професійної компетентності педагога, росту його професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення  ефективності навчально-виховного процесу


Працюємо з нормативними документами

 Законодавчі та нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників:

 1. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р, (стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»)
 2. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р. (стаття ЗО «Атестація педагогічних працівників»)
 3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14грудня 2010р.за № 1255/18550
 4. Типове положення про атестацію педагогічних працівників  зі змінами (наказ МОН України від 08.08.2013 року № 1135)
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 13 січня 2005 р. № 9
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р, № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. №754/11034
 7. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань організації проведення атестації педагогічних працівників» від 4 листопада 2002 р. № 1/9-482
 8. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» від 26 листопада 2007 р. № 1/9-706
 9. Лист Міністерства освіти і науки України «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів» від 16 березня 2009р. № 1/9-165
 10. Лист МОН. Молоді та спорту України “Щодо атестації педагогічних працівників” від 25.10.2012 року № 1/9-779
 11. Методичні рекомендації  “Атестація педагогічних правцівників” / Адаменко Г.І., методист ІМЦ управління освіти і науки Сумської міської ради,  Могилевська І.І., вихователь-методист ДНЗ № 7, Суми, 2016 р.


Атестація крок за кроком:

 1. На першому етапі кожен викладач зобов’язаний підтвердити відповідність займаній посаді. Тут комісія повинна реально оцінити і перевірити знання, вміння, навички та професіоналізм викладача, а також ознайомитися і оцінити його методику роботи і спілкування з дітьми.
 2. На другому етапі проходить робота, спрямована безпосередньо на підвищення рівня кваліфікації.
 3. Документи, необхідні для атестації:
 • заяву з особистим підписом,
 • копія результату з минулого атестацією,
 • копія дипломів про вищу або середню професійну педагогічну освіту,
 • копія підтверджує наявність першої або вищої категорії,
 • копія документів про зміну прізвища, якщо це необхідно,
 • спеціально складений супровідний лист або ж розгорнута характеристика з місця роботи.

Результати атестації за 2017-2018 навчальний рік

Всього у 2018 році проатестовано три педагогічних працівника, у тому числі: два вихователів, один вчитель-логопед:

 1. Швидун О.В., спеціаліст вищої  категорії, працювала над проблемою «Взаємозв′язок у роботі вихователя з батьками дітей, які мають вади мовлення» (вихователь)
 2. Швидун О.В.,спеціаліст вищої каиегорії, працювала над проблемою “Використання артикуляційної гімнастики в корекційно-розвивальній роботі з дітьми ” (вчитель-логопед)
 3. Дедик О.А., спеціаліст ІІ категорії, працювала над проблемою “Дитяче дослідження як метод навчання дошкільників”.
 4. Сапегіна Ж.Б., 9 тарифний розряд, працювала над методикою використаня Кілець Луллія в освітньому процесі з дітьми.

Пам’ятка атестуємого